Katalizator dedykowany Audi A4/A6, 1.9/2.0 TDI

Katalizator dedykowany Audi A4/A6, 1.9/2.0 TDI Katalizatory-tłumiki Rzeszów
1 129,00 zł
Brutto

Katalizator dedykowany Audi A4/A6, 1.9/2.0 TDI, 04'-09'

Kat. DPF

BOSAL -

Nr OE: 8E0131703T, 8E0254750CX, 8E0254750H, 8E0254750HX

Zastosowanie:

AUDI:

A4 2.0 TDi (BKE; BRB) 11/05-6/08 (Euro 4 DPF)

A4 2.0 TDi Cabriolet (BPW) 1/06-3/09 (Euro 4 DPF)

A4 2.0 TDi Cabriolet (BRC) 1/06-3/09 (Euro 4 DPF)

A4 2.0 TDi Quattro (BRD) 6/06-6/08 (Euro 4 DPF)

A4 2.0 TDi (BRD) 6/06-6/08 (Euro 4 DPF)

A4 2.0 TDi (BLB; BRE; BPW) 11/05-6/08 (Euro 4 DPF)

A4 2.0 TDi (BNA; BRF) 11/05-6/08 (Euro 4 DPF)

A4 2.0 TDi (BVF) 11/05-11/06 (Euro 4 DPF)

A6 2.0 TDi (BLB; BRE) 6/05-9/08 (Euro 4 DPF)

A6 2.0 TDi (BNA; BRF) 7/04-9/08 (Euro 3-4 DPF)

Produkt pod indywidualne zamówienie.

605-1032
15 szt.

 Koszt dostawy

 1. Na stronach produktowych wskazane zostały koszty dostawy uwzględniające najbardziej korzystną kosztowo formę dostawy przy płatności przelewem bankowym na konto Sklepu Internetowego lub szybkich płatnościach (PayU, PayPal). Przy składaniu zamówienia Kupujący może wybrać inny sposób dostawy oraz inną formę płatności z dostępnych na stronie sklepu katalizatory-tlumiki.pl

 2. Koszty dostawy zamówionych towarów zostaną automatycznie wyliczone w momencie składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.

 3. Koszty dostawy oraz sposób wysyłki nie wiążą Kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odbiór przesyłek

 1. W momencie odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności pracownika firmy Kurierskiej. W przypadku uszkodzenia towaru lub braku wskazanego w zamówieniu produktu należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier).

 2. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej.

 3. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu Kupującego wyłącznie gdy waga przesyłki nie przekracza 30 kg. W przypadku towarów o większej wadze przesyłka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827), Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Rezygnacji można dokonać z całości lub części zamówionych towarów.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres sklepu.

 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest pod linkiem [formularz odstąpienia od umowy] oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Możliwość zwrotu towarów". Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwraca Klientom wszystkie otrzymane od płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep internetowy został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 7. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy o prawach Konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 10. Towar powinien być zwrócony w niezmienionym stanie (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami wydanymi przy jego sprzedaży.

Reklamacje towarów

 1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora danego towaru.

 2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

 3. Kupujący reklamuje sprzęt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji a Sklep Internetowy jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący może według swego wyboru zgłosić się do serwisu gwarancyjnego bezpośrednio albo pośrednio - za pomocą Sklepu Internetowego.

 4. Warunki oraz sposób zgłoszenia i rozpatrzenia zgłoszonych przez Kupującego nieprawidłowości, określone są w gwarancji producenta lub dystrybutora danego towaru.

 5. Otrzymanie gwarancji na zakupiony towar nie wyklucza skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu niezgodności towaru z umową.

 6. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 k.c.).

 7. Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 8. W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z opisem reklamacji.

 9. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia towaru, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu.

Zakładki
Zamknij
Wstecz
Konto
Zamknij
payment