POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ZEGARIS.PL

WSTĘP

Tadeusz Borek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TŁUMIKI Specjalizacja Układy Wydechowe Tadeusz Borek z siedzibą w Rzeszowie (właściciel sklepu katalizatory-tlumiki.pl), dbając o ochronę prywatności użytkowników korzystających z jego serwisów internetowych przedstawia poniżej zasady polityki prywatności, w tym reguły dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach. Przedstawiona polityka prywatności dotyczy całego systemu Katalizatory-tłumiki.pl, w tym wszystkich kanałów teletransmisji, a w szczególności wszystkich stron internetowych w tym katalizatory-tłumiki.pl.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem serwisu katalizatory-tlumiki.pl jest Tadeusz Borek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TŁUMIKI Specjalizacja Układy Wydechowe Tadeusz Borek z siedzibą w Rzeszowie.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  • poprzez gromadzenie logów serwera katalizatory-tlumiki.pl przez operatora hostingowego OVH Sp. z o. o., funkcjonującego pod adresem ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław.

DEFINICJE I ODNIESIENIA PRAWNE

 1. Dane Osobowe (lub Dane) - wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.
 2. Dane o wykorzystaniu - informacje zbierane automatycznie z Serwisu (lub usług osób trzecich wykorzystywanych w tym Serwisie), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników, którzy korzystają z Serwisu, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądań, metody wykorzystywane do wysłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne dane dotyczące wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie aplikacji) i szczegóły na temat ścieżki, którą Użytkownik przebył w Serwisie, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji stron, które odwiedził oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT użytkownika.
 3. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu, która musi pokrywać się z lub mieć zezwolenie Podmiotu Danych, którego dotyczą Dane Osobowe.
 4. Podmiot Danych - osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.
 5. Procesor Danych (lub Nadzorca Danych) - osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja upoważniona przez Administratora Danych, aby przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
 6. Administrator Danych (lub Właściciel) - osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publicznej lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja z prawem, również wspólnie z innym Administratorem Danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania Danych Osobowych oraz środki stosowane, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania i korzystania z aplikacji. Administrator Danych jest właścicielem tego Serwisu, chyba, że wskazano inaczej.
 7. Serwis - narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego Dane Osobowe Użytkownika są zbierane.
 8. Cookie - mały fragment danych przechowywany w urządzeniu Użytkownika.
 9. Informacje prawne - informacja dla użytkowników w Europie: Niniejsza polityka prywatności została przygotowane w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Art. 10 Dyrektywy WE nr 95/46/WE, oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, na temat plików cookie. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Aplikacji.

INFORMACJE O FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 7. Administrator Serwisu zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 8. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 9. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.

METODY PRZETWARZANIA

Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, listonosze, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili.

CZAS RETENCJI

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych powyżej. Serwer nie obsługuje żądań "Do Not Track". Aby określić, czy którekolwiek z usług stron trzecich obsługuje żądania "Do Not Track", należy przeczytać ich polityki prywatności.

ZABEZPIECZENIE DANYCH

TŁUMIKI Specjalizacja Układy Wydechowe Tadeusz Borek z siedzibą w Rzeszowie spełnia wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. System informatyczny TŁUMIKI Specjalizacja Układy Wydechowe Tadeusz Borek z siedzibą w Rzeszowie został zbudowany w oparciu o najnowsze technologie, co zapewnienia wysoki poziom bezpieczeństwa powierzanych danych. W celu zabezpieczenia danych klientów TŁUMIKI Specjalizacja Układy Wydechowe Tadeusz Borek z siedzibą w Rzeszowie stosuje szereg rozwiązań fizycznych i proceduralnych zapewniających poufność, integralność, dostępność oraz rozliczalność danych.

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH

W przypadku zbierania danych osobowych do celów marketingowych, wypełniane formularze zawierają klauzule, w których osoba podająca dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych jest Tadeusz Borek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TŁUMIKI Specjalizacja Układy Wydechowe Tadeusz Borek z siedzibą w Rzeszowie. Podanie danych osobowych (imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail) jest dobrowolne i mogą być one przetwarzane i wykorzystywane dla promowania działalności prowadzonej przez TŁUMIKI Specjalizacja Układy Wydechowe Tadeusz Borek z siedzibą w Rzeszowie. Zaakceptowanie tego faktu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt ze strony konsultanta pod wskazany w formularzu numer telefonu lub adres e-mail. Rozmowy prowadzone przez konsultantów są nagrywane, a wysyłając formularz zgłoszeniowy wyraża Pani/Pan na to zgodę. Zgłoszenia są realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00. Jeżeli użytkownik stron internetowej katalizatory-tlumiki.pl dokonał wpisu na listę mailingową, automatycznie wyraża zgodę na okresowe przesyłanie wiadomości na wskazany przez niego adres e-mail. W każdym momencie klient może zrezygnować z tej usługi. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych, prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: sklep@katalizatory-tlumiki.pl

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez umieszczenie nowej polityki na stronie serwisu. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z Serwisu i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.

INFORMACJE NIE ZAWARTE W NINIEJSZEJ POLITYCE

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.

KONTAKT Z KATALIZATORY-TLUMIKI.PL

Użytkownik może skontaktować się z TŁUMIKI Specjalizacja Układy Wydechowe Tadeusz Borek z siedzibą w Rzeszowie za pomocą:

 • telefonu: +48 538 488 365
 • poczty elektronicznej: sklep@katalizatory-tlumiki.pl
 • formularza kontaktowego na stronie katalizatory-tlumiki.pl.

KONTAKT W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA

W razie stwierdzenia przez klientów TŁUMIKI Specjalizacja Układy Wydechowe Tadeusz Borek z siedzibą w Rzeszowie nieprawidłowości wykrytych podczas dokonywanych operacji na danych, w szczególności kwestii związanych z ich bezpieczeństwem, prosimy o kontakt.

Menu
Close
Back
Account
Close
payment